Kontakt na nás

Sídlo firmy a fakturačná adresa:


KUPO-SK, s.r.o
Teheľňa 2446
06001 Kežmarok
Slovenská republika

IČO: 36500569
DIČ: 2021925081

IČ DPH: SK2021925081
Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 15697/P 

Zodpovedný vedúci: Ing. František Pospíšil
Pracovná doba: 8.00-15.00hod
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, Prešov

 


Telefón: +421948776823
E-mail: eshop@kupo.sk

Banka:Československá obchodná banka,
IBAN:SK5675000000004001973822
BIC:CEKOSKBX